Weer een succes voor ApparterrA!

Gepubliceerd op: 5 september 2014

Eerste beeld van ‘De Vlinder’ (in opdracht van WOONopMAAT). Een project te Heemskerk met daarin onze beide conceptwoningen: 18 ApparterrA’s en 32 VRB Keuzewoningen bestemd voor de huursector.

De vraag naar de woningen is groot! Uit de loting blijkt dat op de 18 ApparterrA’s, 125 inschrijvingen zijn gekomen. Voor de 32 VRB Keuzewoningen waren er maar liefst 232 inschrijvers!

De bouw zal in het laatste kwartaal van 2014 starten.

MENU